Home

Nieuwe updates:

– info avond 13 November, kijk op de site

– wijkschoonmaak 4 November

– laatste Parlevinker


Stichting Wijkraad Hamburgerrrak heeft als doel het bevorderen van het welzijn, woon- en leefklimaat van de bewoners van de wijk Hamburgerrak en  woon/werk industriegebied 't Want in Franeker. Dit doel proberen wij te bereiken door ondermeer:
– het hebben van een signalerende functie;
– het voeren van overleg met de gemeente en andere instanties;
– het houden van bijeenkomsten;
– het begeleiden van projecten met medewerking van de bewoners van de wijk;
– alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

Om u te kunnen helpen kunt u altijd input sturen naar hamburgerrak@hotmail.com waarna wij u proberen te helpen met de goede antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.


Activiteitenteam Hamburgerrak

Hallo allemaal, helaas hebben wij als A-Team besloten om te stoppen met ons initiatief. Met name de opkomst viel elke keer tegen en daarmee was het erg moeilijk om weer nieuwe ideeen te bedenken en op te zetten. Natuurlijk hebben we alles met veel plezier gedaan, maar liever voor veel meer kinderen dan onze eigen alleen. 

Het Activiteiten team.

Het bestuur vind dit besluiit erg jammer en hopelijk zijn er andere wijkbewoners die af en toe iets willen organiseren, wij willen daarbij graag ondersteuning verlenen.

Het Bestuur.


Dongjumervaart

De wijkraad heeft meerdere vragen ontvangen van bewoners van het Hamburgerrak die aan de Dongjumerfeart wonen geconfronteerd met motorbootjes die nogal snel varen. De golven die dan ontstaan zorgen er voor dat:

  • de eieren van broedende watervogels vlak achter de rietkraag het nest uitklotsen;
  • bootjes die aan de kant afgemeerd liggen beschadigd worden doordat ze tegen de walbeschoeiing aan botsen;
  • daardoor de walbeschoeiing beschadigd wordt;
  • het woongenot afneemt en
  • dat er ergernis ontstaat.

Aangezien wij aannemen dat het hier niet om bewoners uit onze wijk gaat, hebben wij jullie en zorgen dan ook gedeeld met de gemeente in de hoop dat zij een oplossing kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld borden met snelheidsaanduidingen of "langzaam varen" aan de ingangen van de wijk.

De gemeente heeft hierop gereageerd met de pakkende tekst "Geen borden wel meer controles"

De reden hiervan is dat er aan de Dongjumerfeart op andere plaatsen ook al borden staan, maar deze hebben niet het gewenste effect, daarom is er al controle geweest door de water politie en zal dat vaker plaatsvinden.

Als laatste adviseert de gemeente in geval van herhalende overlast contact op te nemen met de 0900 – 8844 en dan te vragen naar de Waterpolitie en het probleem uit te leggen. De Waterpolitie zal daarna besluiten wat te doen aan de klachten.

Het bestuur.